Vitamin ve Mineral karışımlarını hangi hassasiyette üretiyoruz ?

  Kendi ithalatını yaptığımız kaliteli hammaddeler, son teknoloji mikro dozajlama tesisimizde 1 miligram hassasiyette karıştırılmakta ve üretileceği ürüne göre yönlendirilmektedir. Sistem tamamen bilgisayar kontrollü olup insan hatalarını sıfıra indirmektedir

   

  Hayvan beslemenin önemi; 
  Hayvanlardan bu derece yüksek verim artışına (et, süt, yapağı, güç vs) ulaşmak için hayvan ıslah metotlarının yanı sıra, beslenme ve bakım şartlarının da iyileştirilmesi gerekmektedir.
  Fazladan üretilen bir kg süt yâda bir kilogram canlı ağırlık artışı veya yavru verimi hayvanın daha fazla besin maddesine ihtiyaç duymasını gerektirmektedir. 
  Besin maddeleri yemlerle büyük ölçüde karşılanırken, mineral madde gereksinimi yemlerde olandan çok fazladır.

  İz mineral maddeler neden hayvanlar için önemlidir?
  Hayati fonksiyonların yerine getirilmesi ve yaşamın devamı ettirilebilmesi için tüm canlıların mineral maddelere ve vitaminlere gereksinim gereksinimi vardır. Hormonların sentezi bazı enzimlerin yapısına girmeleri yada onların işleyişini kontrol etmeleri sebebiyle eseri miktarda Rasyonda (hayvanın günlük yemi) bulunmak zorundadır.
  Vitamin ve mineral yetersizliklerinde organizmanın işleyişi bozulur, sistemler aksar hayvanlar hastalıklara açık hale gelirler iştah azalır büyüme ve gelişme bozulur.
  (selenyum eksikliğinde beyaz kas hastalığı, Bakır eksikliğinde enzootik ataksı vs) Hem hayvanların sağılığının korunması hem de gerekli verim artışının sağlanması açısından mineral maddeler ve vitaminler hayvanlara verilemek zorundadır.

  Vitamin ve mineral vermede ağız yolunun önemi:

  Hayvanlara vitamin ve mineral vermenin en etkin yolunun ağız yolu olduğu son yıllarda yapılan bilimsel çalışmalarla kanıtlanmıştır. Sindirim sisteminde bir çok mineraller, vücut tarafından amino asitlere, polisakkaritlere bağlanarak yada ozmoz yolu ile sindirilmektedir. Kısacası vücut mineralleri bir ön işlemden geçirmektedir.

   

  Mineraller ve vitaminlerin vücuttaki fonksiyonları ve eksikliğinde ortaya çıkan Hastalıklar.

  Vücuttaki görevi

  Mineral ve vitaminler

  Eksikliğinde ortaya çıkan hastalıklar

  Kemiğin ve dişin yapısına girer.

  Kalsiyum

  Kemik gelişimi bozulur.

  Kalsiyumla birlikte kemik dokuyu oluşturur. Yumuşak dokularda ve vücut sıvılarında bulunur.

  Fosfor

  Kemik gelişimi bozulur, iştah azalır, verim düşer.

  Sinirlerde iletiyi sağlar, enzimler ve metabolizma için gereklidir. Kemik dokusunun yapısına girer.

  Magnezyum

  Çayır tetanisi, zayıf kemik dokusu oluşumu ve sinirsel belirtiler görülür.

  Bazal metabolizmayı, seksüel fonksiyonları kontrol eder, Tiroksin hormonunun yapısına girer.

  İyot

  Üreme sistemi olumsuz etkilenir, ana rahimde ölümler ve guatr görülür.

  Kan yapımında görev alır. Oksijenin taşınmasında görev alır.

  Demir

  Kansızlık (anemi) ve  iştahsızlık görülür.

  Bir çok enzimin yapısına girer. Deride, tırnakta ve üreme siteminde aktif rol alır.

  Çinko

  Deri, Kıl (yapağı), ve turnak yapısı bozulur. Üreme olumsuz etkilenir.

  Kas gelişimine etkisi vardır.

  Selenyum

  Beyaz kas hastalığı, sonun atılamaması, düşükler, eksik yavru.

  Sindirim için çok önemli olan B12 vitamininin sentezlenmesini sağlar.

  Kobalt

  Düşük performans ve sağlığın bozulması, kansızlık, yumurtalık fonksiyonlarının bozulması. 

  Enzim yapı taşıdır. Bütün vücut dokularında görev alır.

  Bakır

  Kansızlık, ishal, gelişme geriliği, Kuzularda felçli doğum, , kızgınlık göstermeme

  Kemik dokusunun oluşmasında, enzim aktivasyonunda ve üreme sisteminde görev alır.

  Mangan

  Kemik ve kaslarda bozukluk, döl verimi problemleri (Kızgınlık göstermeme, döl tutmama, yavru atma, anormal doğum)

  Kan ve diğer vücut sıvıları için gereklidir. İştah düzenler ve tükrük salınımını sağlar.

  Sodyum

  İştah azalır, büyüme yavaşlar, süt verimi düşer

  Sinir, kemik ve deri dokusunun gelişimini ve yenilenmesini sağlar.

  Vitamin – A

  Görme bozuklukları, deri kaliteisnin bozulması, gelişme geriliği

  İskelet sisteminin sağlıklı gelişmesini sağlar.

  Vitamin - D

  Genlerde, kemik gelişiminin aksaması (Raşitizm), erginlerde kemik erimesi.

  Damar çeperinde, kanda ve diğer dokularda koruyucudur.

  Vitamin - E

  Kas gelişiminin aksaması, Kas yıkımlanması ve karaciğer bozuklukları.

   

   

   

   

   

  Hayvanlara ilave mineral madde verme zorunluluğu

  Tablolardan görüldüğü üzere sadece yem vererek mineral madde ihtiyacını karşılamak mümkün değildir. 

  Canlı fizyolojisi kendi eksiğini en iyi yine kendisi bilmektedir. 
  Hepimizin çok iyi bildiği bir örnek vardır ki Demir eksikliği olan çocuk toprak yer. Yada hayvancılıkta mineral madde eksiği olan hayvanlar gıda kıymeti olmayan taş toprak bez naylon yemek suretiyle bu eksikliğini gidermeye çalışır.. Burada canlı fizyolojisi kendi eksiğine en uygun maddeyi yemek istemektedir.
  Yalama blokları / kovaları ile serbest stil mineral idame şekli: (free Choice) 
  Yapılan birçok bilimsel araştırmalar göstermiştir ki bazı minerallerin fazlalığı da eksikliği kadar hayvan sağlığına zarar verebilmektedir. Hayvanlar arasındaki bireysel farklılıklar, her bir hayvanın bağırsak emilim düzeyi farklılığı gibi faktörleri göz önüne alırsak günlük mineral madde ihtiyacını hesap etmek imkânsız gibidir. Ancak sürekli hayvanların önünde bulunan yalama blokları ile hayvanlar mineral madde ihtiyaçlarını, eksikleri olduğu kadar almaktadırlar.

  Royvimin B Forte
  Ürün Grubu :Buzağı, Koyun-Kuzu Keçi
  Problem :Gelişme geriliği,
  Marka :Royal İlaç
  Royvimin D Forte
  Ürün Grubu :Inek, Koyun-Kuzu Keçi
  Problem :Üreme problemi Mastitis- Somatik hücre yüksekliği Sonun atılamaması
  Marka :Royal İlaç
  Euromix Jumbomix
  Ürün Grubu :Inek, Koyun-Kuzu, Keçi, Besi
  Problem :Gelişme geriliği Üreme problemi Mastitis- Somatik hücre yüksekliği Sonun atılamaması
  Marka :Royal İlaç
  Calm & Condition
  Ürün Grubu :Besi,
  Problem :Besilerin huzursuzluğu,
  Marka :Royal İlaç
  Opticell
  Ürün Grubu :İnek, Besi, Koyun-Kuzu Keçi
  Problem :Şişkinlik,
  Marka :Royal İlaç
  Rovitox
  Ürün Grubu :Buzağı, Inek, Koyun-Kuzu Keçi, Besi
  Problem :
  Marka :Royal İlaç
  Bicarmix
  Ürün Grubu :İnek, Besi, Koyun-Kuzu, Keçi
  Problem :İşkembe asitleşmesi,
  Marka :Royal İlaç
  Royal Farm Professional
  Ürün Grubu :İnek, Buzağı, Koyun-Kuzu, Keçi
  Problem :Üreme problemi Sonun atılamaması
  Marka :Royal İlaç