Anasayfa > Üretim > Bilim ve Teknoloji

“Bilginin, sanayideki işlemlerde sistematik olarak uygulamaya alınması” teknoloji olarak tanımlanır. 
Royal İlaç olarak bilim ve teknolojiden anladığımız; araştırma, geliştirme, üretim, pazarlama, satış ve satış sonrası hizmeti kapsayan bir sanayi sürecinin, etkin ve verimli bir biçimde gerçekleştirilmesi için kullanılabilecek bilimsel bilgi ve becerilerin tümüdür.

Teknolojik yenilik yapmayı ise, “üretim süreçlerinde yenilik, yeni ürünler ve yeni kurumsal örgütlenme biçimleri” olarak algılamaktayız.
Kurumsallaşmayı başarmış birçok şirket için; ürün rekabeti, bilimsel ve teknolojik yetkinlik rekabetine dönüşmüştür. Klasik anlamda rekabet gücünü belirleyen faktörler arasında doğal hammadde kaynaklarının bolluğu, ucuz işçilik gibi temel üretim faktörleri yer alırken, günümüzde ileri ve özellikli üretim faktörleri belirleyici duruma gelmiştir. İleri üretim faktörleri, nitelikli iş gücünü, Ar-Ge altyapısını, modern bir haberleşme ağını ve bilişim (enformasyon) teknolojilerinin etkin kullanımını içermektedir. Özellikle üretim faktörleri, belirli alanlarda yoğunlaşmış bilgi ve beceriye sahip iş gücü ile bilgi ve deneyim birikimini içermektedir.

Hayvan sağlığı ve beslenme ürünleri üreten firmamız için bilim ve teknoloji arasında ki ilişki daha bir önemli olmaktadır. Bilimsel çalışmalar uygulamaya elverişli bilgi üreterek teknolojik gelişmeye yol açarken, teknolojik gelişmeler de bilimsel araştırmaların daha uygun şartlarda yapılmasını sağlayarak bilimsel gelişmeyi hızlandırmaktadır.

Royal İlaç olarak şirketimiz; uzman ve alanında deneyimli kadrosuyla yaptığı bilimsel çalışmalarla teknoloji geliştirmektedir. Herhangi bir batılı ülkeden satın alınan son teknolojik ekipmanın teknolojiyi sadece geçici bir süre kullanmak olduğuna inanmaktayız. Esas olanın batılı şirketlere kendi bulguları ışığında; makine, ekipman siparişi yaptırtabilmektir.

 

 

Bilim ve Teknoloji

Royal İlaç
Royal İlaç Facebook Royal İlaç İnstagram Royal İlaç Twitter Royal İlaç Youtube