Anasayfa > Ürünler > Lactofat F85
Ürün Adı : Lactofat F85
Ürün Grubu : İnek, Besi, Koyun-Kuzu, Keçi
Problem :
Marka : Royal İlaç

(Kalsiyum Sabunu)

Lactofat F85 palm yağı, yağ asitleri ile kalsiyumun yüksek ısı derecelerinde oluşturduğu kalsiyum sabunundan (ya da kalsiyum tuzu) ibarettir. 
Rumeni (işkembe) korunmuş olarak geçer ve rumenin düşük asitliğinde (PH 6,2-6,8 arası)  dağılmaz. Abomasumun (şirden, küpe) yüksek asitliği  altında (PH 2,5-3) yağ asiti ve Kalsiyuma parçalanır. Bağırsaklarda aynen arpa, buğday, mısırda olduğu gibi yağ asitleri bir besin maddesi gibi emilerek vücut için gerekli enerjiye dönüşür.  Şayet rumende dağılan bir yağ yedirilmesi durumunda rumenin dengesi bozulacak hayvana hiçbir fayda vermediği gibi birçok sindirim probleminin ortaya çıkmasına neden olacaktır.

Yapılan bilimsel çalışmalar göstermektedir ki; kalsiyum sabunlarının, sindirilme sorunları yoktur. Diğer yüksek palmitik asitli yağlar sindirim için amilaz enzimine ihtiyaç duyarken (-ki fazla miktarda yağ için yeteri kadar amilaz enzimi yok iddiası vardır)  kalsiyum sabunu abomasum (şirden) asitliğinde kendiliğinden parçalanmaktadır. Kötü kokusuna rağmen kalsiyum sabunlarının en büyük avantajının bu olduğu belirtilmektedir.

Besleyici değeri:
Bilindiği gibi yeterince kuru madde alımının olamadığı erken dönem laktasyon periyodundaki ineklerde negatif enerji balansı oluşmakta; bu durum ise ketozis başta olmak üzere, fertilite, süt verimin düşmesi gibi birçok probleme neden olmaktadır.

Hayvanlara sağladığı faydalar:
Negatif enerji balansı inekler için oldukça tehlikeli bir durumdur. Lactofat F85 yüksek enerji içeriği ile hayvanın pozitif enerji balansında kalmasını temin eder. Korunmuş olmasından dolayı da normal rumen fonksiyonları üzerine herhangi bir olumsuz etkisi bulunmamaktadır.

Süt inekleri
Orta verimde: 300 – 500 g/gün
Yüksek verimde: 500 – 1000 g/gün

Buzağılarda
Büyüme ve gelişme: 1 – 1,5%
Bitirme yeminde: 2 – 3 %

Koyun ve Keçilerde
Laktasyonda: 50 – 150 g/gün
Koç katımında: 150 g/gün

Royal İlaç
Royal İlaç Facebook Royal İlaç İnstagram Royal İlaç Twitter Royal İlaç Youtube