Anasayfa > Ürünler > Silamix
Ürün Adı : Silamix
Ürün Grubu :
Problem :
Marka : Royal İlaç

SİLAMİX GRANUL SİLAJ KATKISININ KULLANIM AMACI

─Silamix granul silaj katkısı silajda asitliği düzenleyerek süt asidi oluşumunu artırır silaja has tat, renk ve koku oluşumunu ve hayvanların iştahla tüketmesini sağlar.
─Silamix granul  silaj katkısı oksijeni tüketerek silajda ısıyı kısa zamanda kontrol altına alır ve besin madde kayıplarını engeller. Silajın olgunlaşmasını kısaltır.
─Silamix granul   antimikrobiyel etkiye sahiptir. Bu özellikleri sayesinde silolanan materyalde mikroorganizma gelişimini (küf, maya ve mantar) engellerler. Bu mikroorganizmalar  hayvanlarda sindirim bozuklukları, karaciğer hasarı, karaciğer fonksiyonlarını bozulması, böbrek fonksiyonlarının bozulması, bağışıklık sisteminin zayıflaması,  akciğer hasarı, yemin reddedilmesi, yem tüketiminin azalması, verimin düşmesi, mortalitenin (ölüm oranını) artması ve üreme fonksiyonlarının bozulması gibi sorunlar ortaya çıkarır.
─Silamix granul silaj katkısı istenmeyen organik asitlerin oluşumunu, silajın bozulmasını engeller.
─Silamix granul  silaj proteinlerinin parçalanmasını da önleyerek protein koruyucu bir özellik gösterirler
─Silamix granul  silo açıldıktan sonra hem silajdaki ısınmayı azaltırlar, hem de silaj içerisinde maya, küf ve mantar gibi mikroorganizmaların gelişip çoğalmalarını engelleyerek silajların aerobik (açık hava) stabilitesini artırırlar. Böylece, bu  silajlar uzun ömürlü olup yemlemede daha uzun süre kullanılabilirler. 

SİLAJIN FAYDALARI

─Suca zengin kaba yemlerin yetişmediği dönemlerde hayvanların suca zengin kaba yem gereksinimlerini karşılar.
─Yeşil yemlerden silaj hazırlama en uygun saklama yöntemidir.
─ Suca zengin yemlerin her türlü iklim koşullarında saklanmasına imkan sağlar.
─Yeşil otları kurutarak saklamaya göre silaj yaparak saklamada yemlerin besin madde kaybı çok daha az olur, yani yeşil yemler besin madde içerikleri açısından fazla bir kayba uğramadan uzun süre saklanabilirler.
─Silaj, hayvanların hoşlanacağı koku, tat ve yumuşaklığa sahip olması nedeniyle hayvanlar tarafından sevilerek tüketilir ve hayvanların iştahlarını açar.
─Silolanacak yem içine karışmış her türlü yabancı ot silolama ile hayvanlara zararsız hale gelir. Zehirli (toksik etkili) bazı bitkiler, fermantasyon nedeniyle bu etkilerini yitirirler ve daha kaliteli ve sindirilebilirliği daha yüksek kaba yem elde edilir.               
─ Silaj açılmadığı sürece 2-3 yıl uzun süre ile saklanmasına imkân sağlar.

SİLAMİX GRANUL SİLAJ KATKISININ KULLANIM ŞEKLİ
 
Mısır silajına 1 Tona  0,5 kg  SİLAMİX  GRANUL  silaj katkısı gelecek şekilde her katmana eşit şekilde serpilerek kullanılır. Mısır silajı dışında kuru madde oranı çok düşük yeşil otlar yeşil yemlerde 2 kg veya daha yüksek kullanılması tavsiye edilir. Kullanım esnasında toz maskesi, lastik eldiven, koruyucu gözlük ve elbise kullanın.

KALİTELİ MISIR SİLAJI NASIL YAPILIR


─Mısırlar süt olum dönemini tamamlayıp hamur olum döneminin başında biçilmeli. Pratikte mısır koçanlarındaki danelerin 1/3 ile 2/3 oranları arasında sarı diğer tarafı beyaz olmalı ve ya silaj materyalini avucumuza  alıp sıktığımızda  su damlamıyorsa, avucumuzu açtığımızda dağılmıyorsa elimizde ıslaklık hissediyorsak silaj yapımına uygundur.

─Biçilen mısırlar zaman kaybetmeden siloya taşınmalı. SİLAMİX GRANUL  silaj  katkısı tona 0,5 - 2 kg gelecek şekilde her katmana eşit olarak serpilmeli veya tona  1-2 lt  Silamix  likid  silaj katkısı gelecek şekilde her katmana eşit şekilde pompa ile püskürtülmeli. 

─Her katman içinde hava kalmayacak şekilde traktör vb. araçlarla sıkıştırılmalıdır. Sıkıştırma süresi 1 ton materyal için en az 5 dakika sıkıştırılmalı veya 6 tonluk römork için en az  30 dakika sıkıştırılmalı.
─Silolama işi 1-2 gün içinde bitirilmeli ve fazla uzun sürmemelidir. Silolama 1 günden fazla sürdüğünde silo geçici olarak kapatılmalı ve devam edildiğinde tekrar açılmalı ve silolamaya devam edilmelidir. 
─Silo hava almayacak şekilde kapatılmalı ve üzeri toprak ve hurda lastiklerle sabitlenmelidir. Hava şartlarına mukavemetini artırılmalıdır. 
─Siloya yağmur ve kar sularının girmemesi için drenaj kanalları ve drenaj bariyerleri oluşturulmalıdır.
─4-6 hafta arasında kullanılanıma hazır hale gelecektir.

Royal İlaç
Royal İlaç Facebook Royal İlaç İnstagram Royal İlaç Twitter Royal İlaç Youtube