MASTİTİS  (Meme iltihabı)

Memenin mikroplar tarafından istila edilip, dokularının tahrip edilmesine mastitis denir.

Mastitisin temel nedeni sağımda yapılan hatalar ve sağım esnasında yapılan temizlik ihmalleri sonucunda; mikropların meme deliğinden meme içerisine girmesidir. Çünkü süt mikropların üreyebilmeleri için uygun bir ortamdır.

Mastitis :

·         Süt veriminin düşmesine (tedavi olsa bile) mastitisli meme lobu daha düşük süt verimine sahiptir.

·         Belirtisiz mastitisle uzun süre süt verimi düşüklüğüne

·         Süt kalitesinin düşmesine ve süt kaybına

·         Tedavi masraflarına

·         Mastitis diğer ineklere yayılmaya

·         Enfekte olan ineklerin telfine neden olmaktadır.
 

Meme Bakımı ve Mastitisten Korunma 
Mastitisten korunmak için sağım öncesi, sağım sırasında ve sağım sonrasında uyulması gereken kurallara harfiyen uyulmalıdır.

* Beslenme ile hastalıklar arasında yakın ilişki olduğu bilinmektedir. Mastitisin sıklıkla görüldüğü çiftliklerde yemlere Selenyum, Çinko ve E vitamini içeren katkılar mutlaka ilave edilmelidir. 

Neden öncesi ve sağım sonrası dezenfektanı Masdisin daldırma kullanmalıyız?
 

         Sağım öncesi meme başlarının temizliği; sağımda meme deliğinden içeri mikrop kaçırmamak açısından son derece önemlidir. Bu amaçla kullanılan masdisin teat foam hem memeyi kremler yumuşatır sağıma hazır hale getirir hemde memede hijyen sağlar

 

Sağım sonrası meme başları iki saate kadar (ortalama yarım saat) açık kalmaktadır. Bu süre içerisinde bakteriler açık kalan meme başı deliğinden içeri girebilir. Meme içinde önce sütü bozarlar sonra sütü sentezleyen ve salgılayan dokuları tahrip ederler. Meme başı derisinin bütünlüğünün korunması, çatlak, kuruma gibi cilt problemlerinin olmaması memenin kendisini de korumaktadır. Meme başındaki çatlaklara gizlenen bakteriler meme başı kanalından içeri girmek için fırsat kollamaktadırlar.