şap, inek, koyun, kuzu, dana, at, çiftlik, çiftçi, mineral noksanlığı, Vitamin Mineral eksikliği, Pika, döl tutmama, boğasamak,öğürsemek, infertilite, fertilite, suni tohumlama, kist, kemik yeme, duvar yalama, rasyon hazırlama, hayvan diyeti, anöstrüs, ksır inek, kalsiyum, fosfor, manganez, iyot, demir, çinko, selenyum, üreme, doğum felci, hipokalsemi, östrus, sterilite, , besin takviyesi, katkı maddesi, hayvan gıda katkı maddeleri, duvar yalama, taş, toprak, kemik, naylon, kısırlık, suni tohumlama, tuz, yalamak, yalamak blok, rasyon, koyun, kuzu, kuzulamak, beyaz kas hastalığı, yün yeme, beslenme hayvan, yatalak, inekler, danalar, koyun, keçiler, kuzular, veterinerler, süt artıran, et artıran, tarim.gov