β-Caroten Plus
β-Caroten Plus
Group :Vacheslaitières , Ovins et caprins
Problèmes :Infertilité
Brand :Royal İlaç
Electrolyte C
Electrolyte C
Group :Veau, Vache, Engraissement, Mouton, Agneau, Chèvre, Chevaux,
Problèmes :diarrhée
Brand :Royal İlaç
Rovita Antacid
Rovita Antacid
Group :Veaux, Vacheslaitières, Bovins de boucherie, Ovins et caprins
Problèmes :Acidose du rumen
Brand :Royal İlaç
Rovita KA
Rovita KA
Group :Veaux , Vacheslaitières , Bovins de boucherie , Ovins et caprins , Equidées
Problèmes :
Brand :Royal İlaç
Rovita Combinex
Rovita Combinex
Group :Veaux , Vacheslaitières , Bovins de boucherie , Ovins et caprins , Equidées
Problèmes :
Brand :Royal İlaç
Rovita MultiVitamin + SeCo
Rovita MultiVitamin + SeCo
Group :Veaux , Vacheslaitières , Bovins de boucherie , Ovins et caprins , Equidées
Problèmes :
Brand :Royal İlaç
Rumen Stimulator
Rumen Stimulator
Group :Vacheslaitières, Bovins de boucherie, Ovins et caprins, Equidées
Problèmes :Instabilité dans le rumen Gonfler Rumen
Brand :Royal İlaç
SOS Energy + Lite
SOS Energy + Lite
Group :Veaux , Vacheslaitières , Bovins de boucherie , Ovins et caprins , Equidées
Problèmes :Problèmes post-partum Déplacement d'abomasum
Brand :Royal İlaç
BloFoss
BloFoss
Group :Veaux , Vacheslaitières , Bovins de boucherie , Ovins et caprins , Equidées
Problèmes :Gonfler Rumen
Brand :Royal İlaç
ROYAL SEL DE CARLSBAD
ROYAL SEL DE CARLSBAD
Group :Veaux, Vacheslaitières, Bovins de boucherie, Ovins et caprins, Equidées
Problèmes :dégazeur chez les animaux, régulateur du rumen dans les aliments, régulateur du rumen chez les bovins, traitement du rumen chez les ovins, maladies du rumen chez les animaux,
Brand :Royal İlaç
ROYAL Manesium Sulphate
ROYAL Manesium Sulphate
Group :Veaux, Vacheslaitières, Bovins de boucherie, Ovins et caprins, Equidées
Problèmes :Constipation, Gonfler Rumen
Brand :Royal İlaç
Royal Camphor Pomad
Royal Camphor Pomad
Group :
Problèmes :
Brand :Royal İlaç
Royal Creolin Çözeltisi
Royal Creolin Çözeltisi
Group :
Problèmes :
Brand :Royal İlaç
Royal Ichtiyol Pomad
Royal Ichtiyol Pomad
Group :
Problèmes :
Brand :Royal İlaç
Royal Iode Iodure Pomad
Royal Iode Iodure Pomad
Group :
Problèmes :
Brand :Royal İlaç
Royal Oxyde de Zinc Pomad
Royal Oxyde de Zinc Pomad
Group :
Problèmes :
Brand :Royal İlaç
Royal Rivanol Pomad (Pommade Jaune)
Royal Rivanol Pomad (Pommade Jaune)
Group :
Problèmes :
Brand :Royal İlaç
Royal Salisil Pomad
Royal Salisil Pomad
Group :
Problèmes :
Brand :Royal İlaç
Mento Care Spray
Mento Care Spray
Group :
Problèmes :
Brand :Royal İlaç
Masdisin Mint Gold
Masdisin Mint Gold
Group :
Problèmes :
Brand :Royal İlaç
Royal İlaç
Royal İlaç Facebook Royal İlaç İnstagram Royal İlaç Twitter Royal İlaç Youtube