Sağım Araçları Temizliği

Ülkemizde mobil sağım makinalarının temizliği yeterince yapılmamakta veya bilinmemektedir. Bazen de yanlış yöntemlerle sökülüp takılarak ya da evsel deterjanlarla temizliği yapılmaya çalışılmaktadır. Bu durum hem makinaların çabuk arıza yapmasına hem sütün kalitesiz olmasına, mikroplu olmasına, çabuk ekşimesine hem de mikrop barındıran makinaların hayvanları hastalandırmasına neden olmaktadır. Portatif sağım makinaları aşağıda anlatıldığı gibi uygun dezenfektan ile önerilen şekilde yıkanmalıdır.

Portatif sağım arabaları ile yapılan sağım sonrası her bir sağım salkımı için her tur yıkamada en az 10 litre su hesap edilmelidir. İlk önce 10 lt ılık su ile ön yıkama yapılmalı en son güğümde toplanan su ile güğüm de çalkalanıp dökülmelidir. Arkasından ana yıkamaya geçilir. Her bir sağım başlığı için 10 litre sıcak (50-60 derece) su ve yarım çay bardağı Dezinfex 305 ve ya 306 (Güğüm alüminyum ise Dezinfex ALKA 320) katılarak bir kaba ilaçlı su hazırlanır.

Sağım başlıkları bu kaba daldırılarak güğüme emdirilir. Güğümdeki ilaçlı su güğüm çalkalanarak, tekrar kaba boşaltılır ve en az 2-3 defa bu işlem devir daim yaptırılarak tekrarlanır. İlaçlı suyun bu şekilde tekrar tekrar başlıklardan devir daim yaptırılması, yapılan temizliğin etkinliğini artıracaktır. Arkasından soğuk su ile son duruluma yapılır.

Yandaki resimlerden işlem sırası izlenmelidir.
Diğer uyulması gereken sağım kuralları yukarıda anlatılanlarla aynıdır. Sağım başlıklarının ve güğümlerin dış temizliğinde Dezinfex FALKA Ultra 335 ile alkali köpüklü temizlik yapılır. Haftada en az 2-3 defa asitli Dezinfex DAcid 340’li su ile sağım makinası süt taşları kireç kalıntılarına karşı yıkanmalıdır. (Alüminyum güğümler hariç)