Laboratuvar

Eski bir Çin atasözü laboratuarın önemini şöyle belirtir: ’Duydum ve unuttum, gördüm ve hatırladım, yaptım ve anladım.

Laboratuar bizim için:
– Üretimimizin kalitesini kontrol eder.
– Üretimimizin prosesinin önemli bir parçasıdır.
– Yüksek kalitede üretim için ön koşuldur.
– İyi üretim uygulamaları ve kritik kontrol noktalarının denetiminin ne ölçüde başarılı olduğunu belirleyen faktördür.

Laboratuarımızda hammaddelerden ve mamul maddelerden örnekleme uygulamaları aşağıdaki şekillerde yapılmaktadır.
– Homojen: Özellikle toz hammaddelerden ve toz yem katkıları gibi mamul maddelerden numune alma metodu olarak kullanmaktayız.
– Kararlı: Rutin olarak istikrarlı bir şekilde sürekli hammadde ve mamul maddelerden numune alma yöntemimizdir.
– Temsili: özellikle yalama taşlarında uyguladığımız bir metottur. Örneğin 1000 adet taş içerisinden herhangi 3 adet test için numune blok seçmek gibi.

Laboratuarımızda testlerimizi aşağıdaki düzen içerisinde yapmaktayız.
– Tekrar edilebilirlik
– Çoğaltılabilirlik
– Doğruluk
– Kesinlik

Kullandığımız ekipmanlar
– FTIR SPEKTROMETRE (MİNERAL ANALİZİ)
– PH metre
– REFRAKTOMETRE (Brix ölçümü)
– Micro-Vickers (Bloklarda sertlik ölçme aleti)
– Darbe Dayanımı Test Cihazı (Bloklarda)
– Diğer standart kimya laboratuarı ekipmanları

Laboratuarımızda uyguladığımız işlem prosedürleri aşağıdaki gibidir.
– Seçicilik
– Doğrusal aralık
– Doğruluk
– Tayin limiti
– Teşhis limiti
– Stabilite
– Kesinlik