Departmanlar

İdari Bölüm
• Bütçe ve Planlama Departmanı
• İnsan Kaynakları Departmanı
• İdari ve Mali İşler Departmanı
• Pazarlama Departmanı
• Ruhsatlandırma ve İş Geliştirme Departmanı
• Satın Alma Departmanı
• Tanıtım ve Satış Departmanı

Üretim Bölümü
• AR-GE Departmanı
• Bakım Onarım Departmanı
• Kalite Güvence Departmanı
• Kalite Kontrol Departmanı
• Üretim Departmanı
• Üretim Planlama Departmanı