bitkisel yağ, şeker, vitamin mineral enerji, melas, melaslı, enerji kovaları